Gospodarka odpadami – skutecznie i oszczędnie

Stereotyp mówi, że na ekologię warto wydać każde środki. W ACME uważamy wręcz przeciwnie. Przyszłość należy do ekologii, która jest mierzalna, przeliczalna, oszczędna, a co z tego wynika – opłacalna. Każda gmina ma za mało pieniędzy na gospodarkę odpadami. Dlatego – zgodnie z naszą misją – tworzymy rozwiązania IT, wspierające zaawansowane zarządzanie odpadami i kontrolujące on-line cykl życia odpadów i poziomy recyklingu PMTS u źródła dla każdej nieruchomości. 

Recykling 2020 – dla naiwnych

Na podstawie wieloletnich analiz wiemy, że osiągnięcie 50% recyklingu w 2020 roku jest w Polsce nierealne bez poprawy segregacji u źródła oraz na każdym kolejnym etapie – oczyszczania gminy przez firmę odbierającą odpady, na poziomie PSZOK, RIPOK, recyklera, składowiska. Popularne pomysły, że wystarczy z marszu zbierać wszystkie odpady, jak dotąd się nie sprawdziły – jest czyściej, ale gmina nie ma danych, gdzie i przez kogo generowane są kosztowne straty albo fatalna segregacja.

Inteligentna analiza odpadów

W modelu Eco-Intelligence® dane zbierane są lokalnie i szczegółowo. Kolejne warstwy są nakładane na siebie z zachowaniem odrębności i dostępu do informacji dotyczących każdego pojedynczego pojemnika, frakcji, dla każdej nieruchomości. Niezależnie na każdym z etapów, synchronizujemy je i analizujemy na bieżąco w dowolnej konfiguracji,  wyłapując odchylenia. Eco-Intelligence wspiera gminy, które preferują zrównoważenie ekologicznegospodarkę o obiegu zamkniętym, model docelowy wskazywany przez Komisję Europejską i Ministerstwo Środowiska.

Eco-Intelligence Inteligentne oprogramowanie dla gmin do zarządzania ekologią
Inteligentne systemy IT dla gmin

Myśl globalnie – działaj lokalnie

System działa on-line w całej gminie ale równocześnie z kontrolą wszystkich parametrów niezależnie. Aby móc wykorzystać dane do analizy w czasie rzeczywistym, zbieramy wszystkie informacje o odpadach, zaczynając od najmniejszego pojemnika w dowolnej lokalizacji. Kolejne dane są nakładane i organizowane w dowolnych układach – deklaracja jest porównywana z odpadami, segregacją, PMTS i tak w nieskończoność. Silne, skalowalne rozwiązanie do pełnej analizy danych i kontroli kosztów.

Kontroluj cykl życia odpadów

Uruchamiając Eco-Intelligence, zobaczysz proces w czasie rzeczywistym – tu i teraz, albo w dowolnym zakresie dni, a nawet godzin. Powiązany z konkretnymi miejscami gromadzenia odpadów z koordynatami GPS, nieruchomościami, deklaracjami. Wszystko jak na dłoni plus sporo więcej, dzięki inteligentnej analizie w czasie rzeczywistym.

Znajdź źródła strat i słabej segregacji

Oprogramowanie analizuje proces non-stop. Dzięki ciągłemu zbieraniu danych i analizie pomoże wskazać miejsca, które generują straty, wymagają uwagi i reakcji. Przykład? Brak deklaracji, zaniżone opłaty, zbyt wysoki wskaźnik generowania odpadów, niewłaściwa segregacja i wiele innych. Alerty takich zdarzeń są definiowalne – również w zakresie odchylenia od normy.

Dla małej, średniej, dużej… każdej gminy

System jest dostępny dla wszystkich gmin, nawet z ograniczonym budżetem. Składa się z modułów, które działają niezależnie. Nie wymaga zatrudnienia dodatkowych osób, zmniejsza ilość pracy po stronie gminy, ponieważ rolą urzędnika nie jest wpisywanie, tylko nadzór. Rekordy pojawiają się automatycznie w systemie dzięki zwykłej, codziennej pracy brygad oczyszczających miasto. Mniej pracy, więcej wartościowych wniosków do prognoz i oszczędności.

Nie pozwól odebrać swojej gminie środków

Zapowiedź odebrania dotacji gminom, które nie osiągną docelowej segregacji w 2020 roku, to poważne zagrożenie budżetowe. Polskie oprogramowanie rozwijane przez ACME, jedną z największych krajowych firm, która specjalizuje się w rozwiązaniach IT dla branży odbioru i przetwarzania odpadów, daje narzędzia, aby tego uniknąć. Zadzwoń, aby o tym porozmawiać.

Karty przekazania odpadów, karta ewidencji odpadów