Zrównoważenie ekologiczne


Czym jest zrównoważenie ekologiczne? Sposobem funkcjonowania całego systemu ekologicznego w gminie, aby był tańszy, mierzalny, przyjazny mieszkańcom i jak najbardziej „czysty”. Wspierał odnawialne źródła energii, redukował „brudne” technologie. Pozwalał na dopasowanie do realiów społecznych, ekonomicznych, a czasem skromniejszego budżetu. Tak to rozumiemy w ACME.

Trend na zrównoważenie ekologiczne bierze się się z faktu, że ekologia jest często zbyt symboliczna i droga. Nawet zamożne zachodnie aglomeracje doszły do wniosku, że czas zmienić założenia. Jedno z najważniejszych to stała analiza skuteczności i kontrola procesów oczyszczania. Ograniczanie rosnącej góry śmieci oraz skuteczniejsza zamiana odpadów w surowce. To bardzo trudne zadanie – aby je ułatwić i przyspieszyć, zwykle pierwszym krokiem jest zwiększenie nadzoru nad całym procesem. Najprościej zrobić to sięgając po narzędzia automatyzujące proces dzięki inteligentnym rozwiązaniom IT.

Czysta inteligencja

Czy dziś piszą Państwo urzędowe pisma ręcznie? Przeważnie dzieje się to z pomocą edytora tekstu, takiego jak word. Czy ręcznie liczą Państwo kolumny liczb? Raczej sięgacie po arkusz kalkulacyjny. Chociaż oba przykłady są programami, jednak ich sposób działania jest dopasowany do rodzaju danych i celu użycia. Podobnie jest z oprogramowaniem, które integruje działania związane z ekologią. Jedno z rdzennie polskich rozwiązań IT dopasowanych do polskiego prawa to Eco-Intelligence. Oprogramowanie wspiera w gminie monitoring, analizę, kontrolę procesów, raportowanie i planowanie. Wskazuje miejsca strat, szuka ich potencjalnych źródeł. To pierwszy krok w stronę zrównoważenia ekologicznego w gminie.

Zrównoważenie ekologicznie w Polsce

W Polsce nie ma gmin całkowicie zrównoważonych ekologicznie. Na świecie jest to trend obecny od ubiegłego wieku, kiedy dostrzeżono, że degradacja środowiska naturalnego zaczęła przybierać monstrualne rozmiary. Kłopot z ekologią polega na tym, że potrafi być bardzo kosztowna. Oczyszczanie miasta, spalarnia, wysypisko, instalacja przetwarzania odpadów, zanieczyszczenie powietrza i wody to obszary wielkich wydatków nawet dla bogatych gmin. Stąd pomysł na połączenie ekologii z mierzalnością ekonomiczną. Ekologia uzyska nową dynamikę wzrostu, jeśli okaże się po prostu opłacalna. Nie w kontekście kolejnych pokoleń, wymierania gatunków, tylko tu i teraz – kiedy płacimy za usługi oczyszczania miasta, kiedy zamieniamy odpady na surowce, a w efekcie nie musimy budować spalarni ani powiększać wysypiska śmieci.

Warto spojrzeć na elementy, które temu sprzyjają. To cechy zrównoważenia ekologicznego.

Gmina zrównoważona ekologicznie

  • skuteczniej redukuje liczbę odpadów,
  • odzyskuje więcej surowców,
  • obniża bieżące koszty oczyszczania miasta, składowania śmieci,
  • non-stop kontroluje ten proces, ingeruje w niego na bieżąco, jeśli trzeba,
  • wspiera czyste technologie (zielona energia, fotowoltaika, zasoby geotermalne), odnawialne źródła energii,
  • pozbywa się stopniowo ze swojego terenu „brudnych” technologii,
  • analizuje efekty ekologiczne i łączy je z ekonomicznymi oraz społecznymi,
  • stale reorganizuje system, aby ekologia była opłacalna,
  • zapewnia non-stop aktualne dane, aby podejmowane decyzje i budowane prognozy były trafne dzięki dokładnym danym.

Gospodarka o zamkniętym obiegu

Gospodarka o zamkniętym obiegu jest modelem, w którym zdecydowana większość odpadów może być przetworzona powrotnie na surowce. Etapem przejściowym na tej ścieżce jest narzucony przez Ministra Środowiska wskaźnik recyklingu PMTS, który w 2020 roku ma osiągnąć w gminach minimum 50%. Dziś większość ekspertów uważa osiągnięcie tego poziomu za nierealne w ciągu 3 lat. Powodem jest nie tylko mentalność Polaków i brak wzorców pro-ekologicznych, ale też luki w systemie kontroli i nadzoru.Nic tak nie stymuluje do zmiany jak zagrożenie karą finansową.

Większość gmin oscyluje poniżej 25% segregacji, przeważnie najlepiej w zakresie odpadów budowlanych. Jeden z najgorszych wskaźników w kraju ma Warszawa.

Wybierz Eco-Intelligence

Zachęcamy do rozmowy na temat potrzeb gminy w zakresie zarządzania odpadami i ekologią. Nigdy wcześniej nie były dostępne tak silne, zintegrowane narzędzia do zarządzania ekologią i cyklem życia odpadów.

Tel.: +48 512 595 304.